Persoonsgegevens en privacy

Privacy verklaring

De client voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. De persoonlijke gegevens worden door Bea Blom Pedicure zorgvuldig opgenomen in een geautomatiseerd beveiligd programma, die voldoet aan de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de client ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals onder andere een huisarts of medisch specialist. De client heeft ten alle tijde recht op een inzage van haar of zijn gegevens.