Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bea Blom pedicure aan huis: 2020

 • Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.
 • Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de klant.
 • Bij verhindering of het verzetten van een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of per mail afmelden, anders wordt de gereserveerde tijd gefactureerd.
 • Betalingen uitsluitend a contant of per bankoverschrijving. Er is geen pinapparaat aanwezig.
 • Prijzen zijn inclusief B.T.W.
 • Prijswijzingen worden minimaal 60 dagen voor invoering kenbaar gemaakt, zowel mondeling als via de website.
 • Bea Blom pedicure aan huis behandelt de persoonlijke gegevens volgens de richtlijnen van de wet bescherming persoonsgegevens.
 • Bea Blom pedicure aan huis is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld.
 • Bea Blom pedicure aan huis is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • Bea Blom pedicure aan huis is niet verantwoordelijk voor onjuiste of verzwegen medische informatie.
 • Bea Blom Pedicure aan huis is ingeschreven bij de K.V.K. Apeldoorn onder nr. 62248782.
 • B.T.W. – identificatienummer: NL001531267B42

Bea Blom Pedicure aan huis  |  06 331 76510  |  Mail: beabasic@hotmail.com